Nis zbatimi i hartës gjyqësore/ Shkrihen Apelet e rretheve, çështjet transferohen në Tiranë

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vënë në zbatim hartën e re gjyqësore. Ndonëse ka pasur shumë kritika dhe kundërshti nga avokatët dhe grupet e tjera të interesit, sot KLGJ ka vendosur shkrirjen e të gjitha gjykatave të Apelit në rrethe.

Sipas vendimit të KLGJ, Gjykata e Apelit në Tiranë do të jetë e vetmja gjykatë Apeli në vend dhe ajo do të quhet: Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm. Të gjitha çështjet do të trajtohen nga kjo gjykatë, e cila do nisë të funksionojë tërësisht më 1 shkurt 2023. Ndërsa nga data 31 janar 2023, pushojnë së funksionuari Gjykatat e Apelit Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë.

Akti i miratuar nga Këshilli është një akt normativ nënligjor, i cili është i harmonizuar me misionin, vizionin dhe vlerat thelbësore të pushtetit gjyqësor, si dhe Objektivin Strategjik 3 të Planit Strategjik të KLGJ 2022- 2024, që synon përmirësimin e ofrimit të shërbimeve efikase përmes miratimit dhe zbatimit të Hartës së re Gjyqësore.

Ky vendim është konceptuar si një vendim kuadër që përcakton tërësinë e parimeve që do të udhëheqin procesin e zbatimit të riorganizimit të kompetencave tokësore të gjykatave të apelit, duke synuar vijimësinë në drejtimin dhe ofrimin e shërbimeve gjyqësore, administrative dhe atyre mbështetëse nga Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, në datën 1 shkurt 2023”, thekson KLGJ.

Në vendim janë përcaktuar dhe hapat që do të ndiqen për transferimin e dosjeve nga gjykatat e Apeleve në rrethe, te gjykata qendrore në Tiranë.

Çështjet gjyqësore të regjistruara në Gjykatën e Apelit Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë deri në datën 31.01.2023, por që nuk kanë përfunduar sipas ligjit, transferohen në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm. Çështjet gjyqësore që transferohen në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, regjistrohen në regjistrat manualë dhe sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve ICMIS”, theksohet në vendim.

Sipas vendimit, çështjet gjyqësore të transferuara në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm rindahen me short elektronik, në përputhje me kriteret e miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ndërsa çështjet gjyqësore të transferuara në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, për të cilat ka filluar apo është planifikuar shqyrtimi gjyqësor në gjykatat e apelit Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Shkodër dhe Vlorë, nuk i nënshtrohen rindarjes me short. Këto çështje do të vijojnë të shqyrtohen nga të njëjtët gjyqtarë.

Te rekomanduar

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu

Marketing

Lexo mË tej